Web sa nachádza na novej adrese:
www.mbkruzomberok.sk
Presmerovanie prebehne o  sekúnd